שרון 052-8577088

שלח
תודה! הודעתך נשלחה בהצלחה!
הודעתך נשלחה בהצלחה

שם משפחה של חניך\ה:​

שדה חובה

מין:​

ת.ז החניך (מספרים בלבד):​

שדה חובה

תאריך לידה:​

שדה חובה

שם פרטי של החניך\ה:​

שדה חובה

הרשמה למחזור:

שדה חובה

עולה לכיתה:​

שדה חובה

בית ספר:​

שדה חובה

רוצה להיות עם חברים בקבוצה(עד שני חברים)​

שדה חובה

מידת חולצה לילדים​

שדה חובה

פרטי יצירת קשר

שם האם​

שדה חובה

טלפון נייד של האם​

שדה חובה

שם האב​

שדה חובה

טלפון נייד של האב​

שדה חובה

כתובת דואר אלקטרוני​

שדה חובה

הצהרת בריאות

 

הריני מצהיר כי מצבו הבריאותי של בני/בתי הינו תקין והפעילות במחנה אינה מהווה סיכון עבורו/ה. במידה וחל שינוי במצב הרפואי, הריני מחויב להודיע על כך להנהלת המחנה. אם ישנה /רגישות מסוימת המחייבת התייחסות של הצוות, או נטילת תרופות קבועה אנא פרט/י

תקנון הקייטנה

 

חובה להשתתף באופן פעיל בכל הפעילות בקייטנה. אין לצאת ממתחם הפעילות במהלך היום אלא אם יש אישור הורים בכתב. בקייטנה יסופקו שתי ארוחות – א. בוקר הכוללת פרוסה ושתייה וא. צהריים הכוללת מנה בשרית/פיצה/משתנהבארוחות תהייה הקפדה על נושא הכשרות.

 

חניכי המחנה מבוטחים כנדרש בחוק.הריני מאשרת צילומו של בני/בתי במסגרת הפעילות במחנה ואת פרסום התמונות בתקשורת תדמיתית של ,"קייטנת שחיה" הריני מאשר/ת לבני/בתי לצאת ממתחם הקייטנה לפעילות מאורגנת.הריני מאשר/ת לבני/בתי להשתתף בכלל הפעילות במחנה ואני מודע/ת לכך שבחלק מהפעילות ישנו סיכון ספורטיבי סביר.חניכי המחנה מחויבים להתנהגות נאותה והקפדה על ערכי המחנה - כבוד לחבר ולמדריך ושמירה על הנהלים.

 

בפעילויות שונות כגון- ספורט, אומנות וכו ייתכן ובגדי החניכים יתלכלכו. נא לשלוח עם ילדיכם רק בגדים שמתאימים לפעילויות אלו.חובה על על הורה לרשום את שם החניך על הגדים וחפצים- כך נוכל להשיב אותם אליכם אם הפריט יילך לאיבוד.אנו מעוניינים שהילדים יהיו פעילים ולא עם הפלאפונים ומשחקים אלקטרוניים. ולכן- בבקשה לא לשלוח עם הילדים מכשירים אלו.חל איסור להביא חפצים בעלי ערך גבוהה- כדון טאבלטים וכו. "קייטנת שחיה" לא לוקח אחריות על אבידות.

 

 

אופן התשלום

מצורף סכום  נא לפרט הנחות אם קיבלתם​

שדה חובה

שילמתי באמצעות​

שדה חובה

שם ההורה החותם

שדה חובה